Η ιστοσελίδα 543radio.com αποτελεί μια ερασιτεχνική προσπάθεια μετάδοσης ενός διαφορετικού ήχου μέσω διαδικτύου. Σκοπός μας είναι να φτάσει το μήνυμα μας στις 4 γωνίες του κόσμου, όπου υπάρχουν Έλληνες ομογενείς. Web radios υπάρχουν πολλά. Λίγα όμως ξεφεύγουν και παίζουν κάτι διαφορετικό. Αν ψάχνετε αυτό το διαφορετικό τότε δεν έχετε παρά να συντονιστείτε με τον custom player μας.